9. januar vedtok britiske myndigheter å forby bruk av mikroplast i produksjon. Mikroplast finnes i bl.a kosmetikk og personlig hygieneartiker. I tannkrem og ansiktsskrubb er det vanlig å finne masse av disse mikroskopiske plastkulene, som fort ender opp i havet. I juni vil det også bli forbudt å selge produkter som inneholder mikroplast i Storbritania. Weldtite er i forkant av dette forbudet, og har allerede fjernet mikroplastkulene fra sine håndvaskprodukter. Så du kan trygt kjøpe produktene fra Weldtite uten å være bekymret for utslipp av mikroplast i havene våre.

Les mer på Weldtites nettsider.